سرویس ایاب و ذهاب

  حرکت از متروی کرج به سمت پژوهشگاه   حرکت از پژوهشگاه به سمت متروی کرج
دوشنبه ساعت های 8 و 8:30   ساعت 17:30
** سه شنبه ساعت های 8:30 و 9   ساعت 17:45
چهارشنبه ساعت 8:15   ساعت 13:30
 
** آوردن اصل فیش بانکی (جهت ارائه پوستر) در روز سه شنبه 24 اردیبهشت ماه 1392 الزامی می باشد
 
دریافت فایل سخنرانی ها
 
دریافت فایل فورمت پوستر
 
دریافت فایل محل ارائه پوستر
 
دریافت فایل آدرس محل برگزاری همایش
 
 
اطلاعيه دعوتنامه: با توجه به نزديك شدن به تاريخ برگزاري همايش از كليه محققان ، اساتيد و دانشجويان جهت شركت در همايش دعوت بعمل مي آيد.
 توجه: ابعاد پوستر 90*70 است.(براي دانلود فايل پوستر از طريق Google Chrome   يا   Internet Explorer  اقدام فرماييد.)


 اطلاعيه :
به اطلاع كليه محققين و شركت كنندگان در اولين همايش ملي كاربردهاي نانو فناوري در صنعت ، معدن ، كشاورزي و پزشكي ميرساند مقرر است كارگاههاي آموزشي زير در تاريخ هاي 23 الي 25 ارديبهشت ماه سال 1392 توسط پژوهشگاه مواد و انرژي برگزار گردد:
1- كارگاه آموزشي TEM و كاربردهاي آن
2- كارگاه آموزشي XRD واستفاده از آن در شناسايي مواد نانو ساختار
3- كارگاه آموزشي تكنولوژي ساخت و كاربردهاي نانو لوله هاي كربني
4-Workshop on growth kinematics of thin films and self assembled nanostructures

D.Arshad Saleem Bhatti -DEAN OF FACULTY OF SCIENCE COMSATS INSTITUE OF INFORMATION TECHNOLOGY 

هزينه ثبت نام در هر يك از كارگاههاي فوق مبلغ 000/300 ريال مي باشد لازم بذكر است براي شركت كنندگان در هريك از دوره ها گواهي دوره مذكور صادر خواهد شد.
متقاضيان شركت بايستي جهت شركت در اين دوره ها ثبت نام نموده و درخواست كتبي خود را از طريق پست الكترونيكي همايش ملي كاربردهاي نانو فناوري در صنعت،معدن،كشاورزي وپزشكي حداكثر تا تاريخ 20/02/1392 به دبيرخانه همايش ارسال نمايند در ضمن هزينه ثبت نام تنها بصورت حضوري و در روز برگزاري كارگاهها اخذ خواهد شد.
   


آدرس دبيرخانه: استان البرز - كرج - مشكين دشت - بلوار امام خميني - پژوهشگاه مواد و انرژي

تلفن: 7- 36280040 - 026                  داخلي  181